Die historiese artistieke voorhoede

Die historiese artistieke voorhoede

Oorsprong en definisie van die term «avant-garde»

Wanneer ons in 'n so 'n breë term soos "avant-garde" dit is nodig om die wye toepassingsgebied daarvan te beperk tot die doel waarvoor ons dit definieer.

In hierdie geval stel die histories-artistieke perspektief ons in staat om die konsep van 'avant-garde' te betree vanaf sy konsepsie as geheel stel artistieke bewegings, of 'isme' wat tussen die einde van die 19de eeu en gedurende die 20ste en 21ste ontstaan ​​as 'n reaksie op 'n vorige orde, 'n gevestigde werklikheid.

Hierdie werklikheid is van toepassing op alle terreine van menslike aktiwiteite (politiek, samelewing, kultuur, ideologieë, ens.) En sy tydlyn is so uitgebreid en strek oor meer as anderhalf eeu dat die veranderinge gedurende die tydperk gelei het tot die ononderbroke evolusie van artistieke reaksies, die opkoms van sommige bewegings en die verdwyning van ander.

Die woordeboek van die Royal Spanish Academy definieer «Vanguard»In sy kulturele perspektief as:

Gevorderd van 'n ideologiese, politieke, literêre, artistieke groep of beweging, ens.

Die woord "gevorderde»In hierdie sin skakel dit met die Middeleeuse en militêre oorsprong van die term, waarin "Vanguard»Verwys na die minderheid van die leër wat in die voorste geledere geplaas word tydens die aanval.

Uit al die lesings van die bibliografie en die oorspronklike artistieke tekste wat rondom die historiese artistieke avant-garde wentel, kan ons 'n aantal algemene noemers haal wat ons in staat stel om die begrip op 'n globale manier te verstaan.

Eienskappe van die artistieke voorhoede:

 1. Reaksie: alle avant-garde beweging ontstaan ​​as 'n poging om te veg, om te reageer op 'n voorheen gevestigde paradigma of stel paradigmas waaruit die kunstenaar vermyvolgens 'n hele reeks voorwaardes 'n nuwe artistieke kosmos te vorm wat heeltemal breek met die vorige ding.
  Hierdie reeks kondisioneringsfaktore hou gewoonlik verband met die historiese, maar ook persoonlike, konteks van die kunstenaars. die industriële rewolusie Dit was een van die toestande wat gelei het tot die geboorte van futurisme. Die burgerlike rewolusies in Frankryk het die optimale sosiale klimaat vir die geboorte van impressionisme genereer, en die Eerste Wêreldoorlog, met sy ideologiese gevolge, sal die internasionale ruggraat wees van 'n groot samevoeging van reaksionêre bewegings, nie eksklusief vir beeldende, beeldhoukundige en argitektoniese kuns nie.
 2. Elite: die avant-garde word gebore danksy 'n reaksionêre, uitgesoekte en eksklusiewe minderheidsgroep, gewoonlik met een of meer leiers of voorgangersHierdie klein groepies is kinders van 'n sosiale konteks wat bepaal hoe hulle wil reageer teen die gevestigde orde. Een van die belangrikste gebeure was die publikasie van die Kommunistiese Manifes in 1848, deur Marx Y Engels'N Politieke en ideologiese beweging, gedryf deur die proletariaat (sosiale minderheid), het gedien as inspirasie vir 'n hele reeks daaropvolgende manifeste wat in hul artistieke dimensie gekanaliseer het in 'n kragtige stemtoon, soos die kommunistiese, nuwe formele houdings, simbolies en intellektueel voor kuns.
 3. Dualisme tussen tradisie en moderniteit:Net soos die proletariese beweging, waarin 'n sosiale minderheid teen 'n magtige en onderdrukkende meerderheid veg, reageer die artistieke voorhoede op 'n artistieke kultuur wat grotendeels deur 'n groter en magtiger sosiale meerderheid aanvaar en bevorder word.
  Dit is wat genoem word konflik tussen tradisie en moderniteit, dit wil sê die stryd om die verlede (die gevestigde) te oorkom en 'n nuwe toekoms te openIn die geval van die kunstenaar is dit syne wat verander houding jeens die kunswerkByvoorbeeld, wanneer impressioniste skilders die taak om 'n skildery aan te pak, verkies, doen hulle dit eerder in die buitelug as in 'n ateljee of werkswinkel, waar dit vroeër gedoen is. dan.

Die breek tussen tradisie en moderniteit

Met die konsep «afbreek'Ons verwys nie na 'n totale bankrotskap of 'n miskenning van die kuns van die verlede nie. Baie avant-garde kunstenaars is geïnspireer deur groot figure in die geskiedenis van universele kuns.

In die middel van die negentiende eeu was akademisme die argetipiese model waardeur 'n produksie as kunswerk gewaardeer is en die kriteria daarvan gebaseer is op die klassieke postulate van harmonie, simmetrie en proporsie.

Dit het die tema beperk tot basies die mitologiese siklusse en Christelike ikonografie, sowel as die materiaal tot die meer tradisionele (olie verkieslik).

Die Akademie vir Beeldende Kunste sy was die houer van hierdie artistieke assesserings- en erkenningskriteria. Die oproepe Salonne van Parys dit was uitstallings van werke waarin bepaal is of dit aan 'n samesmelting van gestruktureerde en prakties waterdigte reëls voldoen.

Die eerste avant-garde bewegings het ontstaan ​​as gevolg van groepe 'verwerp', soos hulle hulself genoem het, wat hul eie kamers georganiseer het sodat hul werke voor die publiek uitgestal kon word.

Die eerste daarvan was Salon van 1863, waarin die figuur van Manet met sy werk Ontbyt op die grasen waarmee impressionisme gebore word.

Die Salon was in 'n kamer wat aan die kamer van Parys geheg was, onder toestemming van Napoleon iii, nadat die amptelike jurie meer as 3000 werke verwerp het.

Hierdie klein uitstallings is deur baie mense aangeprys en heeltemal verwerp deur ander wat, laat ons sê, die sosiale meerderheid gevorm het waarvan die smaak meer verband hou met die akademiese argetipe.

Soos baie outeurs wou sien, is daar 'n meningsverskil, miskien die eerste, tussen die gevestigde smaak van 'n meerderheid en 'n reaksionêre minderheid wat die verlede probeer oorkom.

Artistieke voorhoede: die breek met die gevestigde

Die vernaamste kunsverbruikers, wat in 'n groter mate met die bourgeoisie ooreenstem, sal uiteindelik ook vir hulself 'n kuns eis wat op dieselfde manier die streng Akademie oortref en dus die Art Nouveau of modernisme.

Daarbenewens is dit nodig om, soos reeds genoem, rekening te hou met die konteks van die tyd en die historiese evolusie. In die middel van die XIX, die industriële rewolusie 'n ekonomiese en sosiale model voorgestaan ​​het, die kapitalisme, wat sy invloed op kuns sal hê: die wêreld van masjiene, vooruitgang, die beginnende massa-samelewing ... en daarmee saam, proletariese bewegings en nuwe ideologieë polities en sosiaal.

Die tydperk van 1850 tot 1918, toe Die Eerste Wêreldoorlog eindig en die eerste golf van avant-garde bewegings ontwikkel, word dit deur die historiografie beskryf as 'n 'deurslaggewende' periode van die mens se weg na moderniteit, met al die kulturele en artistieke veranderinge wat dit impliseer.

Die outonomie van kuns

Vanuit 'n retrospektiewe perspektief het kuns in die 19de eeu outonomie begin bereik. Van die Middeleeue tot die Verligting het kunstigwees nie gepaard gegaan met die innerlike wil van die kunstenaar nieDit is eerder gekoppel aan die magskringe wat kultuur byna in al sy gebiede gehou en vertoon het.

Die betekenis van die werk het meer geheers as die sensitiwiteit van die skrywer wat die vaslegging daarvan betref.

Dit was byvoorbeeld belangriker vir 'n skildery of beeldhouwerk om 'n godsdienstige boodskap te stuur, 'n koning of edelman voor te stel of die moraal van 'n mitologiese gedeelte te herinner, dat die kunstenaar se eie bedoeling is en sy subjektiewe wêreld wanneer hy dit maak.

Trouens, tot die Renaissance was kunstenaars nie eers van hulself bewus nie, totdat hulle hul werke met hul naam begin parafeer het.

Daar was toe 'n hele reeks eksterne kondisioneringsfaktore, wat kom gedefinieer deur historiese konteks, waarin die produksie van kuns onderhewig is aan 'n spesifieke tema, soos godsdiens en mitologie, en aan sommige modelle van samestelling, vorm en gebruik van spesifieke materiale.

19de eeu: hindernisse oorkom

Ook, in die 19de eeu word hierdie hindernisse oorkom. Die kunstenaar, wat homself bewus is, begin terme soos "Demokratisering van smaak", wat die beskouing as kunswerke van produksies veronderstel wat miskien nie soveel in sommige gedagtes, maar in ander, pas nie, of "genie", met verwysing na die natuurlike gawe van die kunstenaar wat hom aanspoor om kunswerke te maak.

Met die Verligting begin ons 'n blik op hierdie outonomie sien en met romantiek, in teenstelling met die onderwerping van kuns aan die riglyne van die rede, word artistieke genie gevind in die gevoelens van die skilder, beeldhouer of argitek self.

Die Duitse romantiek, of Sturm und Drang ("Storm en momentum"), het baie daartoe bygedra om hierdie outonomie van kuns en die demokratisering van smaak te ontwikkel.

Vir baie Duitse teoretici en ander van verskillende nasionaliteite wat hulle gevolg het, is die artistieke produk gegee deur die persoonlike en spontane motivering van die kunstenaar wat, gedryf deur sy innerlike genie, sy innerlike wêreld weerspieël in die werke wat hy geskep het.

Iets baie ver van die streng reëls wat die Akademie van Parys ingestel het.

Al hierdie idees sal beslis ontplof met die opkoms van elite, soos ons reeds genoem het, wat aanspraak maak op hierdie outonomie van kuns en hiermee aanspraak maak op die kunstenaar nie net die wil om die artistieke voorwerp te skep nie, maar ook volle vryheid in die gebruik van materiale, die keuse van die onderwerp, formele eienskappe soos samestelling, perspektief, kleur, ensovoorts.

Klassifikasie van die historiese artistieke voorhoede

Die enorme hoeveelheid «isme»Dit het aan die einde van die 19de eeu ontstaan ​​en dwarsdeur die 20ste eeu is dit geneig om mettertyd te oorvleuel.

Sommige van hulle word op 'n sekere datum gebore en is uiteindelik uitgeput, terwyl ander so belangrik is dat hulle vandag nog volgelinge het.

Sommige is werklik kortstondig en geleë in 'n baie beperkte geografiese gebied.

Verder is nie almal ontwikkel in alle kunsdissiplines nie; sommige het slegs ontwikkel in argitektuur, skilderkuns of beeldhouwerk, maar daar is gewoonlik netwerke van invloed tussen hulle.

Die verdeling in twee groepe artistieke voorhoede dit is gewoonlik die mees aanvaarde, en hulle stem ooreen met twee «golwe«, Een wat van 1847 tot 1945 beslaan, hoewel volgens die outeurs met verskillende nuanses, en 'n tweede wat vind in die tweede helfte van die 20ste eeu plaas.

Hier stel ons ons eie klassifikasiekriterium voor wat, ten einde die leser te begelei, daarop gemik is om te fokus op die belangrikste historiese tydperke waarin hulle gebore en / of ontwikkel is.

Die benaderingsdatums vir hul verskyning word ook aangebied, soos die realisering van die eerste werke van elke beweging of die publikasie van die eerste manifes, sowel as die hoofverteenwoordigers.

Belangrikste artistieke voorhoede

Impressionistiese golwe (sommige outeurs stel hulle vry van die groep avant-garde, en klassifiseer dit as 'n onafhanklike beweging):

 • Impressionisme (1874): Manet, Degas, Renoir, Monet, Pizarro, Cézzane.
 • Neo-impressionisme of pointillisme (1884): Georges Seurat, Paul Signac.
 • Postimpressionisme (1910): Van Gogh, Gaugain, Toulouse-Lautrec.

Tot die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog (1914):

 • Fauvisme (1905): Henri Matisse, Gustave Moureau.
 • Ekspressionisme (1905): Ernst Ludwig Kirchner, Munch, Klee, Kandinski.
 • Kubisme (1907): Pablo Picasso, Georges Braque, Louis Marcoussis, Juan Gris.
 • Futurisme (1909): Filippo Tomasso Marinetti, Giacommo Balla, Gino Severini.

Tydens die Eerste Wêreldoorlog (1914-1918), die tussenoorlogse periode (tot 1936) en die Tweede Wêreldoorlog (1936-45):

 • Konstruktivisme (1913): groep vanDe Stijl.
 • Dadaïsme (1916): Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Georges Grosz.
 • Neoplastisisme (1917): Piet Mondrian.
 • Surrealisme (1924): Salvador Dalí, Man Ray, René Magritte.

Tweede helfte van die 20ste eeu (tendense):

Informaliste en abstraksie: abstrakte ekspressionisme, materiële skilderkuns, New School of Paris ...

Rasionaliste: veral in argitektuur (Mies van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius, Bauhaus-groep), hoewel hulle op verskillende tye ontstaan ​​en baie hul werke ontwikkel in periodes voor die Tweede Wêreldoorlog, bly hierdie tendense en invloede steeds in die aanwesig is.

Tendense van die nuwe verteenwoordigingPopkuns (Andy Warhol), Land Art (Robert Smithson, Christo ...), Gebeurtenis, uitvoering ...

Romanties, in die artistieke sin van die woord. In my tienerjare het familie en vriende my telkens daaraan herinner dat ek 'n ingrypende humanis was, want ek het tyd daaraan bestee om te doen wat ander miskien nie soseer gehad het nie, terwyl ek glo dat ek Bécquer was, gedompel in my eie artistieke fantasieë, in boeke en films, voortdurend wou reis en verken die wêreld, bewonder vir my historiese verlede en vir die wonderlike produksies van die mens. Daarom het ek besluit om Geskiedenis te studeer en dit met kunsgeskiedenis te kombineer, want dit was vir my die beste manier om die vaardighede en passies uit te voer wat my kenmerk: lees, skryf, reis, ondersoek, ken, bekend maak, opvoed. Openbaarmaking is nog een van my motiverings, want ek verstaan ​​dat daar geen woord is wat werklike waarde het as dit nie is omdat dit effektief oorgedra is nie. En hiermee is ek vasbeslote dat alles wat ek in my lewe doen, 'n opvoedkundige doel het.


Video: Nea Odos-snelweg: Athene na Thessaloniki. Griekeland. vinnige motorrit