Ontsyfer 'n nuwe fragment van die Dooie See-rolle

Ontsyfer 'n nuwe fragment van die Dooie See-rolle

By Genesis deel 9 beskryf 'n langverhaalde verhaal:

“En die seuns van Noag wat uit die ark uitgekom het, was Sem, Gam en Jafet; En Gam was die vader van Kanaän: hierdie drie was die seuns van Noag, en die hele aarde was vol daarmee, en Noag het die land begin bewerk en 'n wingerdstok geplant. en hy het van die wyn gedrink en dronk geword en in die middel van sy tent ontbloot. Toe Gam, die vader van Kanaän, die skaamte van sy vader sien, het hy sy twee broers daarbuite vertel. Toe neem Sem en Jafet die klere en sit dit op hul eie skouers en loop agtertoe; hulle bedek die skaamte van hul vader en draai hul gesig, en hulle sien die skaamte van hul vader nie. Toe Noag wakker word van sy dronkenskap, weet hy wat sy jongste seun hom aangedoen het, en sê: Vervloek is Kanaän! Hy sal 'n dienskneg van sy broers wees. Hy het verder gesê: Geseënd is die Here my God, Sem, en Kanaän is sy dienskneg. Mag God Jafet groot maak en in die tente van Sem woon, en Kanaän sy dienskneg wees. En Noag het ná die vloed drie honderd en vyftig jaar gelewe.

Omdat Afrikane oorweeg is afstammelinge van Gam, Ek weet het hulle slawerny eeue lank geregverdig. Maar nou met behulp van tegnologiese vooruitgang het drie Hebreeuse taalkundiges daarin geslaag om 'n gedeelte van die lees van die taal te ontsyfer Dooie See-rolle wat die vloek weerspreek.

Professor Eliseo Qimron stuur die foto van die fragment aan Hanan Ariel en Alexey Yuditsky, twee van sy assistente, sodat elkeen dit afsonderlik kan ontsyfer en die gevolgtrekkings effektiewer kan kontrasteer. Deur hul vertaling het hulle tot die gevolgtrekking gekom dat Kanaän het 'n land binnegeval wat nie syne was nie en dit was die rede waarom hul nageslag verban is, nie as 'n vloek vir wat hul vader gedoen het nie.

Hierdie interpretasie is ook bekend deur die apokriewe Jubeljaarboek wat in die Ethiopiese heilige taal Gez en in Grieks oorleef het.

Ek is op 27 Augustus 1988 in Madrid gebore en sedertdien begin ek met 'n werk waarvan daar geen voorbeeld is nie. Gefassineer deur beide syfers en letters en hou van die onbekende, daarom is ek 'n toekomstige gegradueerde in Ekonomie en Joernalistiek, wat belangstel in die begrip van die lewe en die kragte wat dit gevorm het. Alles is makliker, nuttiger en opwindender as ons, met 'n blik op ons verlede, ons toekoms kan verbeter en hiervoor ... Geskiedenis.


Video: SCP: Sedition - SCP-682